นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทราบถึงความสำคัญในการเคารพความคุ้มครอง สงวนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และข้อมูลภายในบริษัทบัญชี โดยมีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของระบบการทำงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ เรามุ่งเน้นคุณภาพ การสร้างความน่าเชือถือให้กับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติ การจัดการข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์

การติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการจากบริษัทบัญชี เราจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลท่าน คือรายละเอียดทางธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญของการประเมินอัตราค่าบริการ รวมถึงชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อระบุข้อมูลในใบเสนอราคาของการจัดส่งทางอีเมล์ หรือ แฟกซ์ก็ดี ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เราไม่จำหน่าย แจกจ่าย เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลที่สามแต่อย่างใด เราไม่ส่งข้อมูลโฆษณาไปยังท่านที่เป็นการรบกวน ให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี

อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออ้างอิงข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราจะแจ้งวัตุประสงค์การดำเนินการให้ท่านทราบ เพื่อขอรับการอนุมัติจากข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นข้อมูลวิเคราะห์ระบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนคนเข้าตามแต่ละประเทศ ระยะเวลาการเยี่ยมชมเนื้อหาของแต่ละหน้า จำนวนผู้เยี่ยมชมที่ออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูลทำความเข้าใจประกอบเว็บมาสเตอร์ ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพต่อผู้เยี่ยมชมได้ดีขึ้น

ในบางกรณี เราอาจทำแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ ในการพิจารณา วัดผลการดำเนินงาน ที่ก่อให้เกิดเสถียรภาพการนำเสนอข้อมูลบริการ หรือความต้องการจากผู้เยี่ยมชม โดยรูปแบบสอบถามจะเป็นในลักษณะการทำเครื่องหมายเพียงอย่างเดียว ซึ่งมิได้มีกรอกฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคลผ่านหน้าเว็บไซต์แต่อย่างใด หรือในอีกกรณี คือการสอบถามหลังการขายผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อต้องการพิจารณาการปฏิบัติงานจากผลการดำเนินงาน และหาข้อแก้ไข เพื่อพัฒนาระบบการทำงานอื่นใดต่อไป

ภายในเว็บไซต์ มีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชม เราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น เราสนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมของเราตระหนักในความสำคัญของนโนบายความเป็นส่วนตัวจากเว็บไซต์เรา และสังเกตคำแถลงความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่ www.accountancy.in.th หากท่านคิดว่าบริษัทบัญชี ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home นโยบายความเป็นส่วนตัว